Ingat dan Kuduskan Hari Sabat

July 3, 2016 - John Maruli Situmorang

Ke-4

✅Siapa TUHAN atas hari Sabat ? “Jadi Anak Manusia adalah juga TUHAN atas hari Sabat .” Markus 2:28

✅Untuk berapa lama hari Sabat dimaksudkan untuk disucikan ? Hari Sabat itu akan disucikan sampai selama-lamanya. Baca Yesaya 66:22,23

✅Apa perkataan pertama dari hukum keempat ? “Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.” Keluaran 20:8.

✅Apa alasan TUHAN diberikan dalam hukum itu untuk memelihara hari Sabat ? Alasan yang diberikan TUHAN ialah teladan TUHAN. “Enam hari lamanya engkau yang bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN Allahmu …. Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, …..dan Ia beristirahat pada hari ketujuh.” Keluaran 20:9-11. Baca Kejadian 2:2-3.

✅Apa tuntuan utama dari hukum hari Sabat ? “Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.” Keluaran 20:8. Catatan: Hari itu harus disucikan. Manusia harus berhenti “dari segala pekerjaannya, sama seperti TUHAN berhenti dari pekerjaannNya.” Ibrani 4:10. Untuk apa Hari Sabat diberikan TUHAN? “Aku membawa mereka ke luar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanKu dan memberitahukan peraturan-peraturanKu , dan manusia yang melakukannya , akan hidup. Hari–hari SabatKu juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka.” Yeh 20:10-12.

✅Apakah Kristus mengharapkan hari Sabat akan dihapuskan ? “ Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.” Mat. 24:23.

✅Apa Yang Alkitab Ajarkan Tentang hari Sabat? Jawab : Hari Sabat adalah hari perhentian/hari yang dikuduskan dan hari yang diberkati.

✅Pada hari apa Jesus Kristus berbakti ? Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaanNya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah Ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.” Lukas 4:16.

✅Apa teladan Paulus dan Murid Yesus – hari apa yang mereka sucikan (pelihara) sebagai hari Sabat? Kisah 13:14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kisah 18:4 Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Adalah kebiasaan Murid-murid Yesus dan juga rasul Paulus menghadiri upacara agama pada hari Sabat.

✅Hari Sabat dimulai pada saat matahari terbenam pada hari Jumat petang dan berakhir pada matahari terbenam hari Sabtu petang (Kej 1:5; dan Mrk 1:32).

✅Alkitab menyebut hari sebelum hari Sabat (Jumat) – adalah hari persediaan – (Mrk 15:42) – satu hari persiapan untuk hari Sabat sehingga tidak ada sesuatu yang menodai kekudusannya. Pada hari ini orang-orang yang bertugas di tengah-tengah keluarga untuk menyediakan makanan untuk hari Sabat sudah harus menyediakan makanan pada waktu itu sehingga selama jam-jam hari yang kudus itu mereka dapat berhenti dari segala pekerjaan mereka (Kel 16:23; Bil 11:8).

✅TUHAN memanggil umat-Nya supaya menjadikan hari Sabat itu sebagai hari kesukaan (Yes 58:13). Bagaimana mereka dapat berbuat seperti ini? Hanyalah jika mereka mengikuti teladan Kristus, TUHAN hari Sabat, mereka dapat berharap mengalami kegembiraan yang sejati, dan kepuasan yang disediakan TUHAN pada hari ini.

✅Kristus secara teratur mengikuti kebaktian pada hari Sabat, mengambil bagian dalam pelbagai pelayanan, dan memberikan petunjuk agama (Mrk 1:21, 3:1-4, Luk 4:16-27; 13:10).
✅Bahkan Ia melakukan hal yang lebih daripada sekedar berbakti. Ia turut dalam persekutuan denganyang lain (Mrk 1:29-31; Luk 14:1), menggunakan waktu-Nya di alam terbuka (Mrk 2:23), dan keluar untuk melakukan perbuatan yang kudus dan penuh dengan kemurahan. Apa yang dilakukan-Nya menyembuhkan yang sakit maupun yang menderita sengsara (Mrk 1:21-31, 3:1-5; Luk 13:10-17; 14:2-4; Yoh 5:1-15; 9:1-14).

✅Sabat hari ke 7 adalah hari perhentian Ibrani 4:9 Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat TUHAN. 4:10 Sebab barangsiapa telah masuk ke tempat perhentian-Nya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti TUHAN berhenti dari pekerjaan-Nya. 4:11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorangpun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.

Leave a Reply