Pelajaran dari Buku Rut (1)

January 3, 2013 - Hudyard Muskita

› tags: alkitab / boaz / muskita / naomi / orpa / rut /

Leave a Reply